Név: Kis Emese

Születés ideje és helye: 1967. június 22., Kézdivásárhely, Kovászna megye

Tanulmányok:

  • Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
  • Transilvania Tudományegyetem Brassó: magyar-román szak
  • Lucian Blaga Tudományegyetem Szeben, mesteri képzés

Munkahely: Bod Péter Tanítóképző Kézdivásárhely, menedzserasszisztens, pedagógus

Kommunikáció nyelve: magyar, román

Erdély nagy múltú történelmi városaiban, előbb a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, tanító-óvodapedagógusi, majd ezt követően román-magyar nyelv-és irodalomtanári oklevelemet, a brassói Transilvania Tudományegyetem, Irodalomtudományi karán, valamint ennek mesteri fokozatát a nagyszebeni Lucian Blaga, Bölcsészettudományi karán szereztem, időközben pedig a hivatásos idegenvezetői engedélyre is szert tettem. Jelenleg, 1995 óta a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző menedzserasszisztense, pedagógusa vagyok.
Pályafutásom alatt, sokrétű tevékenység áll mögöttem: gondolok itt a majdnem húszévnyi atlétikai, valamint kézilabdás sport teljesítményemre, tanári tevékenységemre, helytörténeti kutatásaimra, értékmentő és közösségépítő programok megvalósítására, amelyek nagyban hozzájárultak/nak idegenvezetői ismereteim megalapozásához, valamint gyarapításához. Éppen ezért örömmel vállalom a felkéréseket, kis- és nagycsoportok, egyéni kirándulók idegenvezetésére.