gyüjteményeim

Kézdimárkosfalva

Harangok

A harangokhoz évszázadokon keresztül történetek és érzelmek kapcsolódnak. Gyász és örömünnep, viszály és összefogás, emlékezés és büszkeség, hit és csüggedés kötődik hozzájuk, vagy jelenik meg a feliratukban.

Gelence

Szent László falfreskók

A magyar nép ősi hitvilágát, annak elemeinek napjainkig való továbbélését kutatva, egy középkori legendát ismertetek meg, mely – már elfeledett elemeivel – beépült művészetünkbe, irodalmunba, tudatunkba egyaránt.

Szacsva

Kazettás mennyezet

A festett kazettás mennyezetek eredeti forrásának az itáliai reneszánsz táblafestészetet tekintik. Az építészeti forma Itáliából közvetített fejedelmi építészeti megoldása mellett maga a mintakincs sokat őriz a magyar ...

Köpec

Kopjafák - fejfák

A fejfa művészi kivitelezésű, archaikus jellegű faragott sírjel, a hagyományos népi temetkezési szokások legfőbb tárgyi kelléke. Ősi jellege, társadalmi és kultikus vonatkozásai révén a néprajztudomány nagy figyelmet érdemlő kutatási tárgya.

Alsócsernáton

Erdélyi szószékek

A templom belső terében központi, kiemelt helyre volt szükség a szent könyvek igéi, bibliai részletek fölolvasásához. Látni és hallani kívánta az igehirdetőt a gyülekezet. Ez az igény alakította ki már kezdetben a prédikáló székek különböző fajtáit.

Homorodkarácsonyfalva

Kőbe vésett és fába rótt történelem

A magyarság egy olyan szétesett Európába érkezett, amelyben csak a görögöknek, a rómaiaknak (és az etruszkoknak) volt írása. Őseink a Kárpát-medencébe minden európai írásrendszertől különböző olyan sajátos írásrendszert hoztak be ...